Mental hälsa i samband med resa

US center for Disease Control and Prevention (CDC) skriver om resande och vilken påfrestning det kan ge på den mentala hälsan. CDC rekommenderar personer som reser internationellt att kontrollera COVID-19 relaterade faktorer som att skaffa ett negativt pcr-test och reseintyg beroende på vilken destination resan gäller.

Internationella resor kan vara kul, men det kan också vara stressigt. Resor kan utlösa humörförändringar, depression, ångest och okarakteristiska beteenden som våld, självmordstankar och överdriven drog- och alkoholanvändning. Det kan även förvärra symtomen hos personer med befintlig psykisk sjukdom. Att förutse eventuella påfrestningar vid resor kan hjälpa psykiskt labila att hantera några av de tankar och känslor före, under eller efter resan. Läs artikeln från CDC för att se exempel på information som amerikanska medborgare får inför internationellt resande.