Olivia

Unga flickor gör läpplyft för att må bättre 

I dagens samhälle finns det en ökad medvetenhet och fokus på utseende och skönhet, och detta påverkar ibland unga flickor på olika sätt. Många unga människor, inklusive flickor, kan känna sig påverkade av ideal som presenteras i media, sociala medier och kändiskulturen. För vissa kan detta leda till önskan om att förbättra sitt utseende för att öka självförtroendet och självkänslan.

Att genomföra kosmetiska ingrepp som läpplyft för att förbättra utseendet och må bättre är ett personligt beslut som kan ha komplexa bakomliggande faktorer. Unga flickor bör få realistisk information om vad kosmetiska ingrepp kan och inte kan åstadkomma. Det är viktigt att förstå att kosmetiska ingrepp inte är en lösning på alla problem och att en sund självkänsla grundas på mer än bara utseende. Föräldrar och vårdnadshavare bör vara delaktiga i beslutet om skönhetsoperationer och ingrepp. En öppen dialog och att dela sina tankar och oro kan hjälpa till att vägleda beslutet på ett balanserat sätt.

Mental hälsa i samband med resa

US center for Disease Control and Prevention (CDC) skriver om resande och vilken påfrestning det kan ge på den mentala hälsan. CDC rekommenderar personer som reser internationellt att kontrollera COVID-19 relaterade faktorer som att skaffa ett negativt pcr-test och reseintyg beroende på vilken destination resan gäller.

Internationella resor kan vara kul, men det kan också vara stressigt. Resor kan utlösa humörförändringar, depression, ångest och okarakteristiska beteenden som våld, självmordstankar och överdriven drog- och alkoholanvändning. Det kan även förvärra symtomen hos personer med befintlig psykisk sjukdom. Att förutse eventuella påfrestningar vid resor kan hjälpa psykiskt labila att hantera några av de tankar och känslor före, under eller efter resan. Läs artikeln från CDC för att se exempel på information som amerikanska medborgare får inför internationellt resande.