Strukturell rasism, barns mentala hälsovårdssystem & policyförändringar

Kiara Alvarez skriver tillsammans med fler andra skribenter bland annat om strukturell rasism och barns mentala hälsovårdssystem i en artikel på Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Home (Jaacap). I denna artikel står det om hur rasism är en kris för folkhälsan som i sin tur påverkar barns mentala hälsa. Dock är inte mentalvårdssystemen tillräckligt fokuserade på att hantera rasismen. Kiara menar att det är fel i prioriteringarna, då det större fokuset legat på den interpersonella rasismen och individuella hanteringen av rasism, snarare än den strukturella rasismen på institutionsnivå. Vidare undersöks det om olika strategier för att ta itu med den strukturella rasismen via olika typer av policyer som kan ha en påverkan på barnens psykiska hälsovård.

Läs vidare på Jaacap’s hemsida.