Barn & ungas fysiska hälsa i Karibien

I en artikel från 30 December 2021 skriven av Shaun Liverpool skriver han om barn och ungas fysiska hälsa i Karibien. Sammanfattningsvis skrivs det om att det internationellt sett finns en mängd forskning som visar på de psykiska problem som barn och unga upplever. Däremot fanns det begränsade bevis från låg- samt medelinkomstländer. I undersökningen fanns 7901 poster, vara 96 stycken artiklar uppfyllde de olika inkluderingskriterierna. Från studierna var de flesta genomförd på Jamaica, Barbados och Trinidad och Tobago. Allt färre var genomförda på Bahamas, St. Kitts och Nevis samt St. Lucia. Det var inte heller ofta forskningsfinansiering rapporterades, och när deltagare väl rekryterades var det främst i utbildningsmiljöer. I artikeln var det och ett stort fokus på just depressiva symtom och problem med beteende. Det var heller ingen, eller åtminstone lite forskning tillgänglig för barn som var yngre än 12 år.

Läs BioMedCentral.com’s artikel.