Teknik och mental hälsa för barn och ungdomar

Abigail Joyce, skribent på Child and Adolescent Mental Health, skriver i en artikel om för- och nackdelarna som tekniken har på barn och ungdomars mentala hälsa. I artikeln står det om hur ungdomar och barn lever i tider utöver det som varit tidigare, med allt som teknikens utveckling medför. Barnens uppväxt präglas alltmer av tekniken, vilket kan vara positivt och negativt. Utöver detta står de inför väldigt stora utmaningar kopplade till klimatförändringarna och även pandemier som slår till. I samband med detta, menar Abigail Joyce att det går att se en ökande andel av mentala- och psykiska problem med de allt hårdare ansträngande mentalvårdstjänster. Å ena sidan kan tekniken spela stor roll för att orsaka eller ännu värre förvärra de svårigheter dagens ungdomar står inför. Å andra sidan kan tekniken däremot även användas som ett bra verktyg för att kämpa emot dessa svårigheter som barn och ungdomar står inför.

Läs mer på The Association for Child and Adolescent Mental Health’s hemsida.