Hantera stress efter naturkatastrof

På hemsidan central för sjukdomskontroll och förebyggande (Centers for disease control and prevention, CDC) finns en artikel skriven gällande hur unga vuxna samt ungdomar kan och bör agera för att hantera stress på bästa sätt, efter exempelvis en naturkatastrof. För att sammanfatta det som skrivits i artikeln så står det först och främst att det är vanligt att ha annorlunda tankar och känslor. Sömn- och ätsvårigheter, samt nervositet kan alla vara normala konsekvenser av stressen. Några tips enligt artikeln för att undvika eller motverka denna stress är att äta balanserad kost, träna vardagligt, och få ordentlig sömn. Vidare menar CDC att en paus från det som orsakar stressen kan vara sunt, vilket i ett fall gällande naturkatastrofer kanske kan innebära paus från TV- och radiosändningar. Socialt umgänge rekommenderas också, speciellt i de fall där omgivningen är förstående och vill lyssna på dig.

Läs mer på Center for Disease Control and Prevention’s hemsida.