Tidigare bloggar

Välkommen till SFBUP!
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri


Psykofarmakologisk fortbildning

BUP-kongressen, 3-4 maj 2017, Gävle (pdf)
Dokumentation från kongressen 2016

Efter en härlig sommar där temperaturen i västerhavet varit badbar sedan midsommar är det nu dags att kicka igång terminen. Jag brukar älska den där känslan av nystart. Nu ska saker bli precis så där bra som jag tänkt och den där oordningen som infann sig i slutet av förra terminen när jag lämnat mycket halvfärdigt känns avlägsen. För SFBUP ligger det tyvärr lite oro runt terminstarten denna höst, Lars vår ordförande blev sjuk i våras och vi vet inte hur hans hälsa kommer att vara framöver. Vi hoppas och tror förstås att han kommer tillbaka till oss i styrelsen så snart som möjligt.

Och vi andra, ja vi jobbar på som vanligt. SFBUP har flera större åtagande under hösten, Psykofarmakologiutbildningen för specialister kommer ifrån i höst att drivas helt i SFBUPs regi och Deplyftet drar igång med nya krafter och många nya kliniker som skall utbilda sina behandlare i diagnostik och behandling av depression.  Föreningen bevakar förstås utvecklingen av Första linjens barn och ungdomspsykiatri ute i landet och i sommar har vi skrivit remissvar på en remiss från skolverket och socialstyrelsen om elevhälsan. Under hösten är vi inbjudna till folkhälsomyndigheten för att diskutera barn och ungas psykiska hälsa. Styrelsen och utbildningsutskottet har tagit ställning för en europeisk specialistexamen, ett arbete som är pågående och som vi kommer att få höra mer om framöver.
Under våren hade vi glädjen att få känna oss stolta över våra yngre kollegor i ST-läkarföreningen som vann EFPT Award for Excellence 2016 för projektet Mental Health Run. Detta är ett lopp som kommer hållas en gång per år och det går bra att redan nu anmäla sig till nästa tillfälle: http://mentalhealthrun.se. Föreningen ändrade vid årsmötet sina stadgar för att trycka på vikten av att arbeta mot stigma kopplat till psykisk ohälsa vilket underlättar för oss att vara med och sponsra projekt som t.ex. Mental Health Run.Amelié Kjellstenius ST-läkare i Göteborg var med och vann pris

Styrelsen jobbar nu aktivt med vår representation i media. ST-läkarna på BUP har sedan länge kunnat mötas på Facebook i en dold Facebook-grupp och nu finns också liknande mötesplats för specialister och medlemmar i SFBUP.  Även denna hemsida kommer genomgå stora förändringar framöver. På nätet och i sociala medier är det lätt att ta del av våra vårdgrannars arbete, både andra specialistföreningar så som skolläkarföreningen men även patientforum ger oss mycket information och uppdateringar om nuläget. Själv tog jag del av de starka rektioner som kom i FB-gruppen ”ADHD-bron” efter att aftonbladet och expressen i slutet på sommaren publicerat artiklar med fokus på diagnostik och behandling av ADHD där kollegor till oss stod för innehållet. Det gladde mig att det fanns å mycket kraft i de replikerna på artiklarna som gjordes av både patienter och patientföräldrar i FB-gruppen. Det var gott att läsa!
Sara Lundqvist
Tf ordförande SFBUP
2016-09-27
2016-12-03